Kurz: Přirozená a důvěryhodná prezentace

Je pro Vás prezentace nebo sebeprezentace stresující záležitostí? Cítíte se při prezentaci nejistě a působíte nepřirozeně? Nevíte, jak máte sestavit poutavou prezentaci? Chcete vědět, jak můžete posílit prezentaci svou osobností? Potřebujete posílit sebedůvěru v prezentování? Nedaří se vám vést konstruktivní diskuzi při prezentaci různých typů zpráv? Pokud ano, tak právě Vám je určen tento kurz.

Co Vám kurz přinese?

Po absolvování tréninkového semináře:

● budete vědět, jak správně využít verbální, neverbální a paraverbální složku komunikace při prezentaci
● naučíte se prezentaci správně strukturovat
● se dozvíte, jak prezentovat různé typy zpráv
● budete znát pravidla vedení konstruktivní diskuze při prezentaci
● získáte zpětnou vazbu na vaši prezentaci
● nabudete vlastní zkušenost při nácviku konkrétních situacích

Kurz je vhodný pro:

● všechny, kteří chtějí získat větší sebedůvěru ve vystupování před publikem

● všechny, kteří prezentují produkty, službu, strategii, výsledky, pozitivní i negativní zprávy,  plány….. a chtějí, aby je posluchači přijali

● všechny, kteří chtějí znát své rezervy při prezentaci

Obsah kurzu:

Cílem kurzu je posílení prezentačních dovedností.

Rozsah kurzu:

Kurz je koncipován jako dvoudenní trénink vždy v čase od 9:00 do 17:00 hodin

Cena kurzu:

5.000 Kč za dvoudenní kurz

Místo konání:

Místem konání jsou prostory Sdílených kanceláří v Novém Jičíně na Lužické ulici č. 29.

Termín konání:

Zažádejte si o termín pro skupinu.

Lektor:

Přihláška