Akreditovaný kurz: Lektor dalšího vzdělávání

Vydáváte se na cestu za lepší prací a chcete získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění? Chcete získat celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ (akreditace MŠMT), aniž byste museli zasednout do školních lavic? Přihlašte se na akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání, který probíhá v pěti dvoudenních sériích od září do listopadu 2018.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro:

 • interní lektory v tréninkových a vzdělávacích střediscích, kteří školí zaměstnance firem;
 • manažery a vedoucí pracovníky, kteří prezentují své výsledky a předávají své zkušenosti dalším;
 • začínající lektory, absolventy škol, kteří chtějí získat praktické zkušenosti;
 • stávající lektory, kteří chtějí zefektivnit svou práci nebo doplnit své znalosti;
 • přednášející ve vzdělávacích institucích, kteří chtějí získat větší jistotu a úspěch při předávání znalostí a zkušeností.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání

Obsah kurzu je stanoven v souladu se systémem Národní soustavy kvalifikací, což je státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Tomuto programu byla udělena akreditace MŠMT č.j. MSMT-32474/2015-1/764, která obsahuje:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí;
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky;
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu;
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů, rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek;
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou;
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu;
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude vědět, jak sestavit vzdělávací program pro dospělé tak, aby splnil předem správně stanovené a měřitelné vzdělávací cíle, dokázal motivovat a zaujmout účastníky k jejich splnění a to pomocí využití vhodných metod a pomůcek ve zdělávání dospělých a za přesvědčujícího prezentačního projevu.

Forma a průběh kurzu

Kurz je veden interaktivní formou s důrazem na nabytí praktických zkušeností. Při výuce jsou dodržována specifika ve vzdělávání dospělých v příjemné atmosféře s maximálním využitím potenciálu každého účastníka kurzu.

Rozsah

 • 102 h prezenční výuky (rozpis termínů viz dále)
 • Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou (cena 1 500,-), která zajišťuje osvědčení s celostátní platností.

Cena

Cena za kurz je osvobozena od DPH a činí 13.900 Kč. V ceně je zahrnuto:

 • 10 dní prezenční výuky, včetně tréninku lektorských ukázek;
 • materiály a pomůcky k výuce;
 • individuální konzultace s lektorem;
 • 2 h individuálního koučinku v hodnotě 3.000 Kč (bonus navíc).

Organizace výuky

Kurz bude probíhat ve dvoudenních modulech (5 x 2 dny) a to vždy v pátek + sobotu od 9:00 do 17:00 v termínech 28.-29.9., 12.-13.10., 26.-27.10., 9.-10.11., 23.-24.11.2018.

V průběhu výuky jsou zařazeny tři 15 min. přestávky a 1 h přestávka na oběd. Je zajištěno občerstvení a nápoje pro dodržování pitného režimu.

Kurz je pořádán pro skupinu max. 12 účastníků, čímž je zajištěn individuální přístup každému z účastněných.

Místem konání jsou prostory Sdílených kanceláří v Novém Jičíně na Lužické ulici č. 29.

Lektor

Bc. Pavlína Hanzelková

Podmínky účasti

 • věk 18 let a více;
 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou;
 • zaslání vyplněné přihlášky;
 • uhrazení účastnického poplatku (bez ceny za zkoušku)

Přihláška