Akreditovaný kurz: Lektor dalšího vzdělávání

Vydáváte se na cestu za lepší prací a chcete získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění? Chcete získat celostátně uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“ (akreditace MŠMT), aniž byste museli zasednout do školních lavic? Přihlašte se na akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání.

Komu je kurz určen

Kurz je vhodný pro:

 • interní lektory v tréninkových a vzdělávacích střediscích, kteří školí zaměstnance firem;
 • manažery a vedoucí pracovníky, kteří prezentují své výsledky a předávají své zkušenosti dalším;
 • začínající lektory, absolventy škol, kteří chtějí získat praktické zkušenosti;
 • stávající lektory, kteří chtějí zefektivnit svou práci nebo doplnit své znalosti;
 • přednášející ve vzdělávacích institucích, kteří chtějí získat větší jistotu a úspěch při předávání znalostí a zkušeností.

Obsah kurzu Lektor dalšího vzdělávání

Obsah kurzu je stanoven v souladu se systémem Národní soustavy kvalifikací, což je státem podporovaný a občany i zaměstnavateli využitelný registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR. Tomuto programu byla udělena akreditace MSMT-28163/2019-1/290, která obsahuje:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, včetně z nich vyplývajících kompetencí;
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře včetně volby didaktických pomůcek a metod výuky;
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu;
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů, rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek;
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou;
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu;
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Profil absolventa

Absolvent kurzu bude vědět, jak sestavit vzdělávací program pro dospělé tak, aby splnil předem správně stanovené a měřitelné vzdělávací cíle, dokázal motivovat a zaujmout účastníky k jejich splnění a to pomocí využití vhodných metod a pomůcek ve zdělávání dospělých a za přesvědčujícího prezentačního projevu.

Forma a průběh kurzu

Kurz je veden interaktivní formou s důrazem na nabytí praktických zkušeností. Při výuce jsou dodržována specifika ve vzdělávání dospělých v příjemné atmosféře s maximálním využitím potenciálu každého účastníka kurzu. Cílem kurzu je zpracovat vlastní výukový celek na téma zvolené účastníkem.

Rozsah

 • 102 h kombinované výuky (50 h prezenční + 52 h distanční)
 • Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před autorizovanou osobou (cena 2 000,- bez DPH), která zajišťuje osvědčení s celostátní platností.

Cena

Cena za kurz je osvobozena od DPH a činí 18.000 Kč. V ceně je zahrnuto:

 • 6 dní prezenční výuky a materiály pro distanční výuku, včetně tréninku lektorských ukázek;
 • materiály a pomůcky k prezenční i distanční výuce;
 • individuální konzultace s lektorem;
 • bonus – 2 h individuálního koučinku na jakékoliv téma v hodnotě 3.000 Kč.

Na tento kurz lze získat dotaci pro registrované na ÚP!

Organizace výuky

Prezenční výuka probíhá od 9:00 do 17:00 v PÁ nebo SO v termínech:

29.-30.4., 6.-7.5., 13.5., 27.5.2022

V průběhu výuky jsou zařazeny dvě 15 min. přestávky a 1 h přestávka na oběd. Je zajištěno občerstvení a nápoje pro dodržování pitného režimu.

Kurz je pořádán pro skupinu max. 6 účastníků, čímž je zajištěn individuální přístup každému z účastněných.

Místem konání jsou prostory Sdílených kanceláří v Novém Jičíně na Lužické ulici č. 29.

Lektor

Mgr. Pavlína Hanzelková

Podmínky účasti

 • věk 18 let a více;
 • střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou;
 • zaslání vyplněné přihlášky;
 • uhrazení účastnického poplatku (bez ceny za zkoušku)

Přihláška